...Uzticams partneris...

Inženierkomunikāciju būvniecība un remonts:

  • Ārējo ūdensvada tīklu izbūve un remonts;
  • Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve un remonts;
  • Iekšējo kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve un remonts;
  • Dziļurbumu aku skalošana un sūkņu nomaiņa;
  • Centrbēdzes sūkņu (hidraforu) uzstādīšana;
  • Kanalizācijas aku un gūliju remonts;
  • Kanalizācijas un ūdensvada tīklu mehanizēta skalošana;
  • Caurteku izbūve, nomaiņa;
  • Grāvju, dīķu rakšana, tīrīšana
  • Kanalizācijas kolektoru uzturēšana un remonts ;