...Uzticams partneris...

SIA „ KULK” 


Reģ. Nr. 41703007150
Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007

Norēķinu rekvizīti:
A/S SEB banka UNLALV2X 
Bankas konts: LV54 UNLA 0008 0034 6789 3 

 

Sekretāre :

parvalde@kulk.lv ;

info@kulk.lv ;
kulk@kulk.lv


tālr. 63021420

fakss 63048959


Personāla vadītāja :

personals@kulk.lv 

tālr: 63007719

 

Klientu koordinators pasutijumi@kulk.lv ; info@kulk.lv ; kulk@kulk.lv
tālr. 63048963 ; fakss 63028425

  • Inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija
  • ceļu būve
  • bruģēšana, asfaltēšana un apzaļumošana pakalpojumi ,
  • apzaļumošana
  • sniega izvešana, kaisīšanas darbi
  • ēku apsaimniekošana , sētnieku pakalpojumi
  • ielu mehanizētā kopšana

Transporta īre transports@kulk.lv
tālr. 29113470

  • speciālā transporta īre
  • transporta mazgāšana

Grāmatvedība gramatvediba@kulk.lv
tālr. 63029202 ; 63048960

Telpu īre tālr. 28357481

Kā mūs atrast (spied, lai palielinātu)